STOP uprawom żywności z Genetycznie Modyfikowanych Organizmów

Jako obywatele państwa polskiego domagamy się powstrzymania
stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) przy
produkcji żywności w Polsce.

PODPISUJCIE I NAGŁAŚNIAJCIE PETYCJĘ O ZAKAZ UPRAW
GMO KTÓRA JEST NA:
petycja w sprawie zakazu stosowania GMO


Piszcie też i dzwońcie do swoich posłów w tej sprawie. Adresy posłów: http://icppc.pl/stanowiska/category/e-maile-poslow/
W treści wystarczy jak napiszecie po prostu: „Domagamy się jasnego zakazu upraw GMO!”


Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie propozycji ustawy o nasiennictwie przedstawionej przez
Prezydenta RP. Kluby opozycji parlamentarnej opowiedziały się przeciwko tej wersji ustawy
domagając się jej odrzucenia lub wprowadzenia koniecznych zmian, które ją uszczelnią/nie
dopuszczą upraw GMO w Polsce. Wielu posłów domagało się szerokich i prawdziwych
konsultacji społecznych oraz wykorzystania narzędzi prawnych istniejących w UE w celu
wprowadzenia zakazu upraw GMO.

JEST WIĘC TERAZ NIEZWYKŁA SZANSA NA WYMUSZENIE TAKIEGO ZAKAZU.
Konieczna jest mobilizacja i zwiększenie nacisku na posłów bowiem głosowanie nad
wyżej wspomnianą ustawą będzie już w piątek.