"Światło na Park"


"Światło na Park"  to próba artystycznej rewitalizacji zaniedbanego i zapomnianego przez władze ogrodu jordanowskiego. Przedsięwzięcie to zostało w całości zaprojektowane i zrealizowane przez uczestników realizowanego przez Stowarzyszenie ASK projektu 'Szkoła Menadżerów Kultury'. 

Wydarzenie odbędzie się 24.04.2010 r. (sobota), tuż po otwarciu Niezależnego Centrum Kultury asp.

Program akcji:
14.00 – 16.00 Akcja Artystyczny Posiew; (ogród jordanowski)
14.00 – 17.00 Warsztat „Savoir Vivre w Parku”; (ogród jordanowski)
14.00 – 17.00 Warsztat „Malowanie na Szkle”; (ogród jordanowski)
14.00 – 17.00 Warsztat „Gra na Bębnach”; ­(ogród jordanowski)
14.00 – 17.00 Warsztat „Budowanie Lampionów”; (ogród jordanowski)
14.00 – 17.00 Rozgrywki szachowe w Parku; (ogród jordanowski)

19.30 – 20.00 Wykład Katarzyny Kwiotek „Awangarda w historii sztuki”; (Koniec Świata, Galeria za Szafą)
20.10 – 21.00 Koncert zespołu Drum Collective; (ogród jordanowski)
20.15 – 20.30 Artystyczne rozświetlanie parku lampionami; (ogród jordanowski)
20.30 – 21.00 Prezentacja efektów warsztatu fotografii reporterskiej; (ogród jordanowski)
20.30 – 20.45 Artystyczne rozświetlanie nieba nad parkiem; (ogród jordanowski)
20.45 – 21.00 Pokaz Fire Show; (ogród jordanowski)
21.15 – 22.30 Koncert akustyczny zespołu London Type Smog (Koniec Świata, scena muzyczna)

Warsztat Malowanie na Szkle:
| Warsztat będzie polegał na malowaniu przez dzieci i młodzież własnych portretów na szkle. Warsztat będzie prowadzony przez profesjonalnych artystów plastyków zajmujących się malarstwem i sztuką szkła. Materiały zostaną dostarczone przez organizatorów.
| Wiek uczestników: od 7 lat wzwyż

Warsztat Savoir Vivre w Parku:
| Warsztat będzie polegał na przygotowaniu w formie tekstowo – obrazkowej zasad związanych z przebywaniem w parku (np. nie wyrzucamy śmieci, sprzątamy po zwierzętach gdy załatwią swoje potrzeby). Zostaną one wykonane na specjalnych tabliczkach, które pozostaną w Parku po zakończeniu akcji. Jej celem jest edukowanie dzieci i młodzieży pod kątem właściwych zachowań w przestrzeni publicznej, jaką jest park miejski. Warsztat będzie prowadzony przez doświadczonych twórców i animatorów kultury, z materiałów dostarczonych przez organizatorów.
| Wiek uczestników: od 5 lat wzwyż.

Warsztat Budowanie Lampionów:
| Warsztat będzie polegał na zaprojektowaniu i stworzeniu szklanych lampionów statycznych. Lampiony zostaną zaprojektowane i wykonane przez dzieci pod okiem plastyków z materiałów dostarczonych przez organizatorów. Następnie, tuż po zmroku (ok. godz. 20.30), zostaną one wszystkie rozpalone i pozwolą nam oświetlić park.
| Wiek uczestników: od 5 lat wzwyż.

Warsztat Gra na Bębnach:
| Warsztat będzie prowadzony przez muzyków z grupy Drum Collective z Opola. Będą oni uczyć podstawowych technik gry na bębnach (m.in. djembe, bongo). Podczas 3 godzin warsztatu uczestnicy nauczą się podstawowych uderzeń, zasad gry na bębnach oraz kilku prostych rytmów. Warsztat ma być inspiracją do dalszej, samodzielnej gry na instrumencie. Organizatorzy zapewnią bębny dla około 10 uczestników. Zainteresowanych prosimy o przybycie – w miarę możliwości – z własnym instrumentarium.
| Wiek uczestników: bez ograniczeń.

Wydarzenia towarzyszące:
Warsztat fotografii reporterskiej
Warsztat filmowy


Organizator:
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

Partnerzy: 
Przystanek Kulturalny "Koniec Świata"
oraz
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu
Sponsorzy:
Hotel Polonia w Raciborzu 
DTi - Design Technologies International Sp. z o.o. 
Koltech Sp. z o.o. 
Bank Spółdzielczy w Raciborzu 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
Salony Odzieżowe Gabriela

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Szkoła Menadżerów Kultury”, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt i zgłoszenia na warsztaty:
Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane do dnia 22 kwietnia 2010 r. telefonicznie pod nr 507 371 947 lub mailowo pod adresem: asp.raciborz@gmail.com