Realizujemy projekt! KICK OFF (wykop dla kultury)


Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK uzyskało grant w konkursie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013. Oferta złożona wspólnie z Federacją Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego otrzymała dofinansowanie w wysokości 98.630,00 zł.

Stowarzyszenie uzyskało również dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację działań projektowych w formie zadania publicznego.

KICKoff (wykop dla kultury) jest projektem skierowanym do organizacji pozarządowych w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego działających w obszarze kultury. Celem projektu jest poprawa kondycji kulturalnej w Subregionie Zachodnim województwa śląskiego.

W ramach działań przewidziane są szkolenia, warsztaty, kawiarenki kulturalne, doradztwo, dofinansowanie wybranych inicjatyw kulturalnych.

Czas trwania projektu: maj – grudzień 2013. 

Szczegóływww.projekt-kickoff.blogspot.com