Co z tą kulturą 50+?

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK realizuje projekt „Co z tą kulturą 50+? Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia”.

W ramach projektu prowadzone są badania skupione wokół inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+ w kontekście rozwoju kapitału społecznego. Badania przeprowadzana są na terenie województwa śląskiego i obejmują działania podejmowane w latach 2011 – 2013.

Zakres badań obejmuje różnego rodzaju inicjatywy – podejmowane przy wsparciu publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, a także realizowane przez nieformalne grupy aktywnych obywateli.

Badania podzielone są na dwa etapy W pierwszej części chcemy skoncentrować się na zebraniu informacji o realizowanych inicjatywach, w drugiej – dokładniej przyjrzeć się wybranym typom działań i dokonać ich ewaluacji pod kątem użyteczności i oddziaływania.
Po zakończeniu badań przygotowane zostaną raporty opublikowane w wersji elektronicznej.

Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2013.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 52.487,50 zł.