Poszukujemy personelu i współpracowników do projektu „Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych”.


Poszukujemy: księgowej, specjalisty ds. badań, wykonawcy materiałów wideo, wykonawcy portalu internetowego do współpracy przy projekcie realizowanym przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
W ramach projektu „Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych” realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej poszukujemy osób do wykonywania obowiązków:

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTU – zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, na okres 01.10.2013 r. – 31.05.2014 r.

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe, min. 3 -letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych projektów, min. 3-letnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi .

OBOWIĄZKI: obsługa księgowa projektu zgodnie z przepisami ustawodawstwa polskiego oraz wymogami Instytucji Finansującej, tj. firmy ECORYS Polska Sp. z o.o.; sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym; przygotowanie faktur do zapłaty i nanoszenie odpowiedniej kwalifikacji zadaniowej; kontrola faktur i rachunków i ich zgodności z zawartymi umowami i zamówieniami; sprawdzanie kompletności i prawidłowości księgowanych dokumentów; rozliczanie płac i rachunków do umów zleceń i o dzieło; dekretowanie dowodów księgowych; przygotowanie sprawozdania projektu w części finansowej; współpraca z personelem projektu.
Termin nadsyłania ofert: 27.09.2013 r.


SPECJALISTA DS. BADAŃ – zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, na okres 01.10.2013 r. – 31.05.2014 r.

WYMAGANIA: Wykształcenie wyższe (socjologiczne), doświadczenie w wykonywaniu prac badawczych, min. 3-letnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym, dobra znajomość problematyki współpracy międzysektorowej NGOs – administracja publiczna, dobra znajomość problematyki .

OBOWIĄZKI: Koordynowanie procesu badawczego, przetwarzanie danych badawczych.

Termin nadsyłania ofert: 27.09.2013 r.


WYKONAWCA MATERIAŁU WIDEO – zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, na okres 01.10.2013 r. – 31.05.2014 r.

WYMAGANIA: doświadczenie w realizacji materiałów wideo o charakterze kulturalnym, w tym w wykonywaniu zdjęć, montażu materiałów wideo oraz w przeprowadzaniu wywiadów w formie audio-wizualnej.

OBOWIĄZKI: opracowanie i wykonanie 10 materiałów wideo w formie podcastów prezentujących organizacje pozarządowe z terenu Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego działające w sferze kultury, ich sytuację, a w szczególności współpracę z lokalnymi samorządami, w tym w zakresie dotowania zadań publicznych w sferze kultury. Materiały wideo powinny być przygotowane w formie regularnych odcinków.

Kryterium wyboru oferty będzie przedstawiona przez wnioskodawcę cena oraz jego doświadczenie.
Termin nadsyłania ofert: 27.09.2013 r.


WYKONAWCA PORTALU INTERNETOWEGO – realizacja zamówienia w formie usługi.

WYMAGANIA: doświadczenie w wykonywaniu stron internetowych, doświadczenie w wykonywaniu graficznego layout’u stron internetowych.

OBOWIĄZKI: wykonanie portalu internetowego projektu „Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych” obejmującego następujące funkcjonalności:
- system CMS;
- przejrzysty i atrakcyjny wizualnie projekt graficzny;
- 5 podstron;
- konfiguracja portalu pod kątem publikowania materiałów wideo w formie podcastów z możliwością ich wyświetlania na stronie głównej oraz na jednej z podstron.

Termin wykonania usługi:  15.10.2013 r.

Kryterium wyboru oferty będzie przedstawiona przez wnioskodawcę cena oraz jego doświadczenie.
Termin nadsyłania ofert: 27.09.2013 r.