Poszukujemy badaczy terenowych!

Poszukujemy badaczy terenowych z Raciborza, Jastrzębia-Zdroju, Żor i Wodzisławia Śląskiego, na okres 6 miesięcy do współpracy przy realizacji projektu „Monitoring Grantów Kulturalnych. Telewizja Internetowa”


Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK poszukuje 4 badaczy terenowych na okres 6 miesięcy: 01.12.2013 r. - 31.05.2013 r. (umowa zlecenie), do współpracy przy realizacji projektu „Monitoring Grantów Kulturalnych. Telewizja Internetowa.”

Zakres obowiązków:
-        prowadzenie wywiadów wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. grantów kulturalnych przez okres 6 miesięcy na terenie Raciborza, Jastrzębia-Zdrój, Wodzisławia Śląskiego i Żor
-        wstępne przygotowanie danych badawczych do analizy
-        współpraca przy organizacji debaty kulturalnej na terenie w/w miast
-        udział w organizowanych w ramach projektu warsztatach rozwojowych (projektowanie badań społecznych, teambuilding, współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, dostęp do informacji publicznej)
                                                      
Poszukujemy osób:
-        zainteresowanych nawiązaniem stałej współpracy z dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową z Raciborza
-        mieszkających na terenie w/w miast
-        posiadających wyższe wykształcenie humanistyczne (socjologia lub kierunki pokrewne) lub studiujących na takich kierunkach
-        interesujących się tematyką społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, kultury

Prosimy o przesyłanie CV oraz listów motywacyjnych na adres: ngo.ask@gmail.com do 8 listopada 2013 r. do godz. 15.00.


Projekt „Monitoring Grantów Kulturalnych. Telewizja Internetowa” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy.