Aktywni seniorzy bez tajemnic

Ile lat ma statystyczny senior angażujący się w aktywność kulturalno-społeczną? Jest kobietą czy mężczyzną? Jakiej wielkości miasto zamieszkuje? Na te i na wiele innych pytań odpowiadają autorzy raportu z badania inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia.

Raport to potężna porcja wiedzy na temat sposobu i poziomu aktywności osób w wieku pięćdziesięciu lub więcej lat. Autorzy raportu pogłębionej analizie poddali dziesięć typów działań społeczno-kulturalnych. Pod uwagę brali chóry, orkiestry, zespoły muzyczne; spotkania z artystami; zajęcia grup teatralnych i kabaretowych; wolontariat; wycieczki krajoznawcze; wykłady kulturalne; koła gospodyń wiejskich; zespoły ludowe; wyjazdy kulturalne oraz zajęcia rękodzielnicze.

Zebrane dane pozwoliły nie tylko stworzyć profile osób, które najchętniej angażują się w określony typ działań. O aktywnych seniorach dowiedzieliśmy się o wiele więcej. Po przeczytaniu raportu wiemy czy są aktywni zawodowo i z czego się utrzymują. Potrafimy wskazać trudności jakie napotykają i korzyści jakie czerpią z danej aktywności. Ustaliliśmy także, czego w ofercie kulturalno-społecznej im brakuje oraz jak bardzo są zaangażowani w to co robią.

Pobierz: Raport z II etapu badania. Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia

Badanie zostało zrealizowane z inicjatywy Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK w ramach projektu „Co z tą kulturą 50+? Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia”. Sfinansowało je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.