Poszukujemy badacza terenowego!

Poszukujemy badacza terenowego z Żor na okres 5 miesięcy do współpracy przy realizacji projektu „Monitoring Grantów Kulturalnych. Telewizja Internetowa”


Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK poszukuje badacza terenowego na okres 5 miesięcy: 06.01.2013 r. - 31.05.2013 r. (umowa zlecenie), do współpracy przy realizacji projektu „Monitoring Grantów Kulturalnych. Telewizja Internetowa.”

Zakres obowiązków:
- prowadzenie wywiadów wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych dot. grantów kulturalnych przez okres 6 miesięcy na terenie Raciborza, Jastrzębia-Zdrój, Wodzisławia Śląskiego i Żor
- wstępne przygotowanie danych badawczych do analizy
- współpraca przy organizacji debaty kulturalnej na terenie w/w miast
- udział w organizowanych w ramach projektu warsztatach rozwojowych (projektowanie badań społecznych, współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, dostęp do informacji publicznej)
                                                      
Poszukujemy osoby:
- zainteresowanej nawiązaniem stałej współpracy z dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową z Raciborza
- mieszkającej/działającej na terenie Żor
- posiadającej wyższe wykształcenie humanistyczne (socjologia lub kierunki pokrewne) lub studiujących na takich kierunkach
- interesującej się tematyką społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, kultury

Prosimy o przesyłanie CV oraz listów motywacyjnych na adres: ngo.ask@gmail.com do 2 stycznia 2013 r. do godz. 15.00. Wybór kandydata nastąpi do 3 stycznia 2013 r.

Projekt „Monitoring Grantów Kulturalnych. Telewizja Internetowa” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy.