Zapraszamy na Konferencję

Zapraszamy 12 grudnia do Rybnika na konferencję
 "Dla kultury, dla sławy, dla Subregionu! Aktywność kulturalna i promocyjna organizacji pozarządowych z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego"

Konferencja jest podsumowaniem projektu „Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury) realizowanego przez Raciborsie Stowarzyszenie Kulturalne ASK i Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ oraz projektu PromujeMY i uczyMY jak się promować realizowanego przez Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS.Termin: 12.12.2013 r.
Godzina: 16.00 – 18.45
Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa przy ul. Szafranka 7 w Rybniku.

PROGRAM KONFERENCJI :

Część I, g. 16.00 - 17.30:
Arkadiusz Skowron (Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego) – otwarcie konferencji
* Mirosław Małek (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kobyla) - Pożytki z kultury dla społeczności lokalnej.
Przemysław Smyczek (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego) – Przyszłość polityki kulturalnej woj. śląskiego.
Sonia Lenarczyk, Izabella Kaznowska (Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK) - Kultura 50+ na Śląsku. Ocena oferty kulturalnej dla osób starszych. Raport z badań.
 * Aleksander Lysko (Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach) - Twórca a polityka kulturalna samorządów województwa śląskiego. Raport z badań.
 * Piotr Dominiak (Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK) - Kultura w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego - dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? * Dyskusja.

Przerwa: 17.30 - 17.45

Część II,g.17.45 - 18.45
* Emil Nagalewski, Mariusz Juszczyk (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS) - Jak oni promują? Prezentacja wyników badań dotyczących możliwości promocyjnych organizacji pozarządowych z Subregionu.
*Urszula Szwed (Spółdzielnia Socjalna Parostatek) - Strategia jest ważna. Bardzo ważna!
*Dariusz Stawik (Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach) - Czas czy pieniądz: o promocji w organizacjach pozarządowych.

 
Liczymy, że konferencja ta stanie się początkiem szerszej dyskusji na temat roli kultury w rozwoju społeczeństwa miast i obszarów wiejskich Subregionu Zachodniego woj. śląskiego. Z tego względu serdecznie Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: ngo.ask@gmail.com do dnia 11.XII.2013 r.

Zapraszamy!