Poszukujemy ekspertów do Panelu Eksperckiego

Poszukujemy osób (dziennikarzy, urzędników i działaczy NGO) do udział w Panelu Eksperckim dot. finansowania przez samorządy zadań publicznych realizowanych przez NGOs w sferze kultury.

W ramach projektu "Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych" realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej poszukujemy osób do pełnienia roli uczestników 3 trzygodzinnych posiedzeń Panelu Eksperckiego w okresie od stycznia 2014 r. do końca maja 2014 r.

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe, min. 3 letnie doświadczenie w pracy w jednym z trzech obszarów:
* organizacje pozarządowe (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanym z realizacją zadań publicznych finansowanych przez samorządy);
* samorząd (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z finansowaniem przez samorządy zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w sferze kultury);
* media publiczne lub prywatne.
Preferowane będą osoby z doświadczeniem z dowolnego obszaru, mające także dodatkowe doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury.

OBOWIĄZKI: aktywny udział w 3 trzygodzinnych posiedzeniach Panelu Eksperckiego w okresie od stycznia 2014 r. do końca maja 2014 r. (dokładne terminy zostaną podane przez koordynatora projektu) w tym m.in.:
- analiza i dyskusja dot. dokumentacji związanej z finansowaniem NGOs w sferze kultury przez lokalne samorządy,
- analiza i dyskusja dot. polityk lokalnych samorządów w zakresie finansowania organizacji pozarządowych działających w sferze kultury,
- analiza i dyskusja dot. sposobów oceniania ofert składanych przez NGOs do konkursów ofert w sferze kultury organizowanych przez lokalne samorządy,
- wypracowywanie rekomendacji do zmian mających na celu usprawnienie procedur dotacyjnych, zwiększenie ich przejrzystości, a także bardziej pożądane ze społecznego punktu widzenia ukierunkowanie strumienia pieniędzy publicznych płynących od samorządów do organizacji pozarządowych w obszarze kultury.

Kryterium wyboru ofert będzie doświadczenie aplikującego oraz zaproponowana cena za udział w Panelu Eksperckim.
Termin nadsyłania ofert: 21 stycznia 2014 r.