Stacja Sub-Kultura

"Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK realizuje projekt pt. "Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych". 
W ramach projektu został uruchomiony portal internetowy www.sub-kultura.pl gdzie są publikowane materiały wideo prezentujące organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą na terenie subregionu zachodniego, a także wywiady i wypowiedzi animatorów kultury czy twórców, omawiające sytuację w sferze kultury. 
Jednocześnie w ramach projektu  przygotowywane są badania monitorowania procesu udzielania dotacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze kultury przez samorządy. Obecnie trwa proces szkolenia badaczy, a także opracowywania badań. 
Już w drugiej połowie lutego badacze rozpoczną wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz z urzędnikami. 

Stowarzyszenie ASK szykuje się także do organizacji cyklu debat kulturalnych, a także powołania zespołu eksperckiego, który przeanalizuje możliwości zmian w procedurach dotacyjnych, aby stały się one bardziej transparentne i wspierały najbardziej wartościowe projekty.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej."