Relacja z debaty kulturalnej w Raciborzu

W dniu 25 lutego 2014 roku w klubie E-GO mieszczącym się w raciborskim  Hotelu Polonia, odbyła się debata kulturalna. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele raciborskiego świata kultury i sztuki. Tematem przewodnim było pytanie: "Czy w Raciborzu jest miejsce na festiwal sztuki współczesnej ?"

Spotkanie rozpoczął przygotowany specjalnie na tą okazję performance w wykonaniu Grażyny i Aleksandry Tabor. Artystki wciągnęły widownie w spektakl, co sprawiło, że zapanowała kameralna atmosfera.

Na pytanie o przestrzeń dla festiwalu sztuki współczesnej w Raciborzu, padła niemal jednogłośna odpowiedź: tak. Wskazano jednak na problemy związane z ewentualną organizacją- brak środków finansowych oraz niewystarczająca ilość chętnych do pomocy przy współtworzeniu imprezy . Ostatecznie stwierdzono, że przy obecnych zasobach, festiwal powinien przybrać formę jednodniowego wydarzenia. 

Dyskutowano również o kondycji kulturalnej raciborskiego środowiska. W działania na polu kultury od lat angażują się te same osoby. Zauważalny jest brak nowych ludzi,  gdyż młode osoby nie są zainteresowane kulturą.

Debata odbyła się w ramach  projektu " Monitoring Grantów Kulturalnych"  realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.