Zaczynamy nowy projekt - zawalczymy o kulturę słowa w Internecie

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK rozpoczęło realizację nowego projektu  „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”. 
Z mową nienawiści spotykamy się w Internecie na co dzień - szkalujące komentarze, agresywne artykuły, strony podjudzające do aktów nienawiści. Słowna agresja w sieci jest zjawiskiem powszechnym i już nie szokuje. Pozorna anonimowość sprawia, że internauci bezkarnie szykanują, zachęcając do tego innych użytkowników Internetu.
Zjawisko mowy nienawiści w Internecie jest odzwierciedleniem sytuacji w społeczeństwie. Subregion Zachodni Województwa Śląskiego (z głównymi miastami: Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, Żory i Jastrzębie-Zdrój) jest terenem specyficznym. Ze względu na swoją burzliwą historię i ruchy migracyjne, jakie miały tu miejsce, jest obszarem różnorodnym i wielokulturowym. Wiąże się to z licznymi antagonizmami i podziałami między mieszkańcami. Wyraz tych napięć widoczny jest szczególnie w Internecie.
Poprzez projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie” chcemy ograniczyć zjawisko mowy nienawiści w sieci na terenie naszego Subregionu. W tym celu stworzymy specjalny portal, na którym będą opisywane przejawy internetowej agresji słownej. Obsługiwać go będą przeszkoleni dziennikarze młodzieżowi, których zadaniem będzie wyszukiwanie, rozpoznawanie i opisywanie konkretnych przypadków mowy nienawiści.
We współpracy z mediami lokalnymi opracujemy procedury przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie, przeprowadzimy w szkołach cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących tego zagadnienia, a na zakończenie projektu, wspólnie z młodzieżą szkolną opracujemy i przeprowadzimy kampanię społeczną zachęcającą do odpowiedzialności za słowa publikowane w Internecie.
Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Czas realizacji: kwiecień 2014 - czerwiec 2015.
Pamiętaj!
Razem możemy tworzyć przyjazny Internet!


Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania
nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami
benefi cjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
Sponsor