Badania na półmetku


Zakończyliśmy przeprowadzanie wywiadów oraz analizę dokumentów, które posłużą jako punkt wyjścia do raportu badawczego dot. monitoringu grantów kulturalnych w ramach projektu „Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych”.

W każdym z pięciu miast subregionu zachodniego woj. śląskiego (Rybnik, Racibórz, Wodzisław, Jastrzębie, Żory) przeprowadziliśmy kilkanaście wywiadów swobodnych z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, zajmujących się kulturą oraz urzędnikami, odpowiedzialnymi za współpracę z NGOs. Pytaliśmy m.in. o współpracę finansową i pozafinansową miast z organizacjami w zakresie zadań zw. z kulturą, komisje konkursowe oraz procedury, towarzyszące konkursom grantowym. Ponadto analizowaliśmy dokumenty zastane – ogłoszenia, wyniki konkursowe, programy współpracy, strategie oraz inne dokumenty, uzyskane drogą dostępu do informacji publicznej, by otrzymać pełny obraz badanego problemu.

Już teraz możemy powiedzieć, że wiedza samych organizacji na temat możliwości finansowej współpracy z administracją publiczną jest fragmentaryczna i pełna luk, co powinno być wyzwaniem nie tylko dla trzeciego sektora, ale i samorządów. Z drugiej strony, zaobserwowaliśmy niepokojące zjawisko wśród niektórych urzędów i organizacji utrzymania za wszelką cenę statusu quo obecnej sytuacji, co objawiało się otwartą niechęcią do naszych badaczy, podważaniem sensowności naszych działań, a w jednym z urzędów nawet nie pozwolono nam nagrywać przeprowadzanego wywiadu. Na szczęście, wśród badanych organizacji i samorządów nie zabrakło i takich, które dążą do poprawy efektywności współpracy na linii NGOs-administracja, chętnie angażując się w proces badawczy i udzielając nam wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu potrzebnych danych.


Pełny raport z badania ukaże się pod koniec maja tego roku.  

Projekt " Monitoring Grantów Kulturalnych" jest  realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.