Palące Słowa w "Mechaniku"

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu wzięli udział w wykładzie pt. "Pułapki Internetu", inaugurującym projekt "Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie".
Wykład dotyczył zjawiska mowy nienawiści w sieci, pozornej anonimowości w Internecie i zagrożeń, jakie wynikają z nieświadomego korzystania z tego medium.

Wśród 62 słuchających wykład osób większość stanowili uczniowie klas o profilu informatycznym, wobec czego zagadnienia dotyczące anonimowości w sieci, agresji słownej podejmowanej przez osoby przekonane o rzekomej "niewykrywalności", czy wpływu mowy nienawiści na życie społeczne w Polsce, były dla nich szczególnie interesujące.

Współczesny Internet jest miejscem, którego każdy użytkownik jest oznaczany na różne sposoby, przede wszystkim poprzez adresy IP oraz MAC. Wykorzystywane przez właścicieli serwisów pliki cookies gromadzą rozmaite informacje o swoich użytkownikach. Dla właścicieli portali społecznościowych, gdzie do zalogowania się niezbędne jest podanie imienia i nazwiska i adresu e-mail, śledzenie ruchu sieciowego konkretnych osób (znanych z imienia i nazwiska) staje się łatwym zadaniem. Dzięki temu mogą oni profilować ofertę dla konkretnych użytkowników. Mogą ją też wykorzystać w sposób niezgodny z prawem.

Istotnym elementem wykładu było zagadnienie nasilającego się w życiu publicznym oraz w Internecie zjawiska mowy nienawiści. Słowna agresja względem innych osób w Internecie, najczęściej przedstawicieli różnych mniejszości, skutkuje konfliktami, niezdolnością do współpracy różnych społeczności, spadkiem zaufania społecznego, podejmowaniem aktów czynnej agresji, wandalizmu itp. Mowy nienawiści w sieci podejmują się najczęściej osoby przekonane o swojej anonimowości. O tym, jak bardzo jest ona pozorna i jakie skutki prawne mogą czekać osobę decydującą się na takie zachowanie, informował prowadzący wykład Piotr Dominiak, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK, które realizuje przedsięwzięcie.

Projekt "Palące Słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie", jest współfinansowany z funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania
nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami
benefi cjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).