Wykonanie projektu graficznego strony internetowej i systemu zarządzania treścią CMS

Poszukujemy przedsiębiorstwa, które zajmie się:

1. Wykonaniem projektu graficznego strony internetowej, spełniającego kryteria:


- Poprawne wyświetlanie się we wszystkich przeglądarkach (IE od wersji 7, Mozilla, Opera, Chrome)
 
- Responsywność (dostosowanie do urządzeń mobilnych)
- Łatwa integracja z systemem CMS
- Prawidłowe oznakowanie zgodne z wytycznymi w zakresie promocji projektów realizowanych w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” i Funduszy EOG
 
2. Zaprojektowaniem i wykonaniem systemu zarządzania treścią CMS, posiadającego funkcjonalności:
- Dodawanie i edycja artykułów oraz kategorii
 
- Osadzanie obiektów w postaci obrazów, filmów, etc.
- Edytor WYSIWYG z możliwością wstawiania linków i grafiki,
- Możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami,
- Upload plików (zdjęciowych, filmowych, radiowych oraz dokumentów),
- Wysyłanie wiadomości mailowych z poziomu panelu administracyjnego
- Możliwość zarządzania kontami użytkowników obsługujących CMS
 
- Różne poziomy dostępu dla różnych profili użytkowników– system definiowania uprawnień
- Modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy o dodatkowe pola, zakładki, menu, banery itp., w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji projektu

Termin wykonania usługi:  25.06.2014 r. 
WYMAGANIA: doświadczenie oraz terminowość. 
Kryterium wyboru oferty będzie przedstawiona przez wnioskodawcę cena, jego doświadczenie o możliwie krótki czas realizacji.
Termin nadsyłania ofert: 30.05.2014 r. 

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: ngo.ask@gmail.com lub na adres pocztowy: ul. Karola Miarki 3a, 47-400 Racibórz.