22 maja w Rybniku odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Telewizja Internetowa. Monitoring grantów Kulturalnych", który był realizowany na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w okresie październik 2013 r.- maj 2014 r. Projekt był finansowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.


Konferencja rozpoczęła się kilka minut po godzinie 16.00.Zebranych przywitał Arkadiusz Skowron, który wcielił się w rolę moderatora spotkania. Po przywitaniu gości i przedstawieniu programu , oddał głos prelegentom. Jako pierwszy przemawiał Mariusz Juszczyk, który przedstawił wyniki badań dotyczących przyznawania publicznych dotacji organizacjom pozarządowym działającycm w obszarze kultury.

W ramach projektu odbyło się 5 debat kulturalnych, z których wnioski  przedstawił Piotr Dominiak- koordynator projektu i prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. Podczas spotkań dyskutowano o problemach, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.

 Krótką prezentację dotyczącą współpracy organizacji pozarządowych i samorządów w obszarze kultury na terenie woj. śląskiego przedstawił członek warszawskiego stowarzyszenia Klon/Jawor- Piotr Adamiak.

Jako ostatnia głos zabrała Justyna Szyndler. Zreferowała spotkania panelu eksperckiego., który został powołany w celu wypracowania spójnych zasad i procedur przyznawania samorządowych dotacji. 

Wyniki badań monitoringu, relacje z debat kulturalnych oraz rekomendacje panelu eksperckiego zostały zawarte w publikacji podsumowującej projekt, która ukazała się w maju 2014 r.