Dołączyliśmy do kampanii No Hate Speech Movement

No Hate Speech Movement jest europejską kampanią społeczną zwalczającą przejawy mowy nienawiści w internecie we wszystkich jej formach ze szczególnym uwzględnieniem tych, które najbardziej wpływają na młodych ludzi. Formy te są potocznie zwane cyberprzemocą i cybernienawiścią. Kampania opiera się na edukacji w zakresie praw człowieka, umiejętności rozsądnego korzystania z mediów, jak również aktywizację młodzieży chcącej działać przeciwko nienawiści. Głównym jej celem jest zmniejszenie mowy nienawiści, zwalczanie rasizmu i wszelkich form dyskryminacji w sieci.Więcej info o kampanii na: http://www.nohatespeechmovement.org/