www.niehejtuje.com


   1 września uruchomiliśmy portal internetowy www.niehejtuje.com, który jest kluczowym elementem projektu pt. „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie.”
   Głównym zadaniem portalu jest ukazywanie przejawów mowy nienawiści w lokalnych serwisach internetowych i przeciwdziałanie potocznie zwanemu hejterstwu. Drugi istotny aspekt działania portalu ma na celu promowanie kultury słowa w sieci.
 Portal prowadzony jest przez przeszkolonych w ramach projektu młodzieżowych dziennikarzy.

   Nie hejtujemy - Nie krzywdzimy!