Seminarium „Mowa nienawiści i hejterstwo w Internecie – jak rozpoznawać, jak przeciwdziałać, jak zapobiegać”

Seminarium organizowane jest dla nauczycieli i pedagogów, służyć ma rozpoznawaniu i zdefiniowaniu zjawiska mowy nienawiści oraz hejterstwa, a także metodom ich zapobiegania i reagowania na nie.


Program seminarium
Mowa nienawiści i hejterstwo w Internecie – jak rozpoznawać, jak przeciwdziałać, jak zapobiegać”.
15 stycznia 2015
godz. 1700-1900
Lokalizacja: Klub Kultury HARCÓWKA
w Rybniku - Ligota przy ul. Zakątek 19.

16:30 - 17:00
Rejestracja
17:00 - 17:10
Powitanie, otwarcie seminarium
Piotr Dominiak – Prezes Zarządu i Anna Jegerska – Michalska – koordynatorka projektu „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”.
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK.
17:10 - 17:40
Wykład pt. "Czy język może krzywdzić? Przyczyny i konsekwencje mowy nienawiści"
dr Michał Bilewicz – adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz Adjunct Assistant Professor na University of Delaware w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi badania nad stereotypami i uprzedzeniami, dehumanizacją i mową nienawiści. Doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji w Radzie ds. Przeciwdziałania Ksenofobii. Autor ogólnopolskich badań dotyczących akceptacji mowy nienawiści.
17:40 - 17:55
Przerwa kawowa
17:55 - 18:40
Panel ekspertów:
Dr Michał Bilewicz
Piotr Dominiak – animator, doradca i trener w organizacjach pozarządowych, m.in. w Raciborskim Stowarzyszeniu Kulturalnym ASK, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku i Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Animuje grupy projektowe i społeczności lokalne, doradza osobom prywatnym i organizacjom pozarządowym w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i aktywizacji społeczności, szkoli różne grupy zawodowe, społeczne i pokoleniowe w zakresie współpracy zespołowej, działania projektowego, a także edukacji ekologicznej i globalnej.
Mariola Jakacka – praktyk. Animator, artysta, pedagog, instruktor malarstwa, grafiki i ceramiki, arteterapii, edukacji globalnej, reżyser, organizator i twórca projektów, grup, warsztatów i wystaw. Pracowała z ludźmi z każdej grupy wiekowej m. in. w Bytowskim Centrum Kultury, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupii, Muzem Zachodniokaszubskim, placówkach kulturalno-oświatowych. Twórca grupy plastycznej Gwasz. Członkini Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK.
Mariusz Juszczyk – socjolog, trener, twórca kilkudziesięciu projektów oraz kampanii społecznych. Z trzecim sektorem związany od 10 lat (m.in. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Stowarzyszenie Kulturalne ASK, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych). Publikował w Polsce w The Times, Forbsie, Gazecie Prawnej, serwisie NGO.PL. Redaktor naczelny portalu niehejtuje.com.
Młodszy Inspektor Krzysztof Kazek Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Od 22 lat pełni służbę w Policji. Zajmuje się problematyką przestrzegania praw człowieka i prowadzi szkolenia związane z ich ochroną. Uczestnik wielu konferencji związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępstw z nienawiści. Od wielu współpracuje z instytucjami administracji publicznej (MSW, MAiC, Rzecznik Praw Obywatelskich, Śląski Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach) oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w obszarze ochrony praw człowieka.
18:40 - 19:00
Dyskusja.


Udział w seminarium jest BEZPŁATNY.
Zgłoszenia przyjmowane są do 12.01.2015 roku na adres: ask.niehejtuje@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udziela Anna Jegerska - Michalska – koordynatorka projektu, tel. 509 457 089. Więcej informacji o projekcie na www.niehejtuje.com.

Partner organizacyjny: Klub Kultury HARCÓWKA

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”, realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” Fundacji im. Stefana Batorego, finansowanego z Funduszy EOG.
Karta zgłoszenia w seminarium do pobrania: