Czy język może krzywdzić? - relacja z Seminarium

 Dnia 15 stycznia 2015 w rybnickim Klubie Kultury Harcówka odbyło się zorganizowane przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK seminarium nt zjawiska mowy nienawiści i hejterstwa w internecie. Spotkanie miało na celu przedstawienie skali problemu oraz metod przeciwdziałania i reagowania na występujące przejawy nienawiści wśród młodzieży. 
W seminarium udział wzięli pedagodzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, dziennikarze oraz przedstawiciele Policji, m.in. z Raciborza, Rybnika i Jastrzębia Zdroju. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Palące Słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.


Jako pierwszy z referatem wystąpił dr Michał Bilewicz, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz Adjunct Assistant Professor na University of Delaware w Stanach Zjednoczonych, który prowadzi badania nad stereotypami i uprzedzeniami, dehumanizacją i mową nienawiści. W wykładzie pt. "Czy język może krzywdzić? Przyczyny i konsekwencje mowy nienawiści" dr Bilewicz zaprezentował wyniki badań raportu: „Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych” (2014).

O rodzajach przemocy oraz sposobach jej przeciwstawiania się, w tym o asertywności, mówił w swojej prezentacji pt. „Przemoc w odniesieniu do Palących Słów” pan Jarosław Leszczyński, trener i pedagog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Raciborzu.

W panelu dyskusyjnym głos zabrali: dr Michał Bilewicz, Jarosław Leszczyński, młodszy inspektor Policji Krzysztof Kazek oraz Piotr Dominiak, Mariola Jakacka i Mariusz Juszczyk z Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK. Dyskutowano o skali zjawiska mowy nienawiści i hejterstwa w Internecie, ich źródłach oraz konsekwencjach przede wszystkim w odniesieniu do dzieci i młodzieży z obszaru Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego, gdzie realizowany jest projekt „Palące Słowa.”

W trakcie dyskusji zastanawiano się, jak cienka i zarazem trudna do sprecyzowania jest granica, gdzie słowa zaczynają wyrządzać krzywdę, ranić i zamieniają się w przestępstwo. Internet pozwala na nieskrępowaną swobodę komentowania, wyrażania opinii, wypowiadania się, a przy tym daje pozorne poczucie anonimowości. Niemniej wolność słowa powinna iść w parze z prawem do niekrzywdzenia drugiego człowieka. A dbałość o kulturę słowa jest na równi ważna w rzeczywistości poza siecią, jak i w internecie, szczególnie, że w dzisiejszych czasach jego użytkownikami są przede wszystkim młodzież i dzieci.

Szczegółowy program Seminarium: www.stowarzyszenieask.pl.

Więcej informacji nt mowy nienawiści i hejtowania na portalu projektu www.niehejtuje.com.