1% podatku przekaż na kulturę

W tym roku po raz pierwszy możecie Państwo przekazać swój 1% podatku na ASK, ponieważ od ubiegłego roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Prosimy, podziel się swoim 1% z ASKiem. 
Nasz numer KRS to: 0000210038

Sam zadecyduj komu przekazać 1% swojego podatku, PRZEKAŻ GO NA KULTURĘ!

Jak to zrobić?
1. Należy obliczyć 1% podatku dochodowego należnego Urzędowi Skarbowemu.
2. W zeznaniu za 2014 rok wpisz:
tylko:
Nr KRS 0000210038
i obliczoną kwotę 1% podatku
W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy przekazać swój 1%

Jak obliczyć kwotę, jaką można przekazać?
Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Trzeba ją wyliczyć i wpisać w PIT 2014.
Przykład:                                    
Rozliczając sie na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w rubryce 124 numer KRS danej organizacji, a w rubryce numer 125 - kwotę wsparcia. Można ją obliczyć mnożąc podatek należny (z pola 120) PRZEZ 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1%  (link do programu który daje możliwość rozliczania deklaracji rocznych PIT przez Internet)