Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

W Katowicach 18 lutego 2015 r odbędzie się pierwsza w tym roku edycja Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego pn. "Akcje Generacje". Stowarzyszenie Kulturalne ASK weźmie czynny udział w spotkaniu dzieląc się własnymi doświadczeniami badawczymi.
Spotkanie organizowane jest przez Miejski Dom Kultury "Bogucice Zawodzie" w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Motywem przewodnim będzie zagospodarowanie czasu wolnego seniorów oraz współpraca międzypokoleniowa. Zagadnienie to zostanie omówione z perspektywy praktycznej i badawczej.
Spotkanie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury "Bogucice Zawodzie" w Katowicach, ul. Markiefki 44a, w godzinach 11:00-15:00. 

HARMONOGRAM:
10:30-11:00  Rejestracja Gości
11:00-11:15  Otwarcie Forum
   • Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Bogucice Zawodzie" w Katowicach - Urszula Nocoń,
   • Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury  w Katowicach - Adam Pastuch.
11:15-13:00  Akcje Generacje – Praktyka. 
Zagospodarowanie czasu wolnego seniorów i współpraca międzypokoleniowa w działaniach Miejskiego Domu Kultury "Bogucice Zawodzie" w Katowicach:                                           
   • Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne,
   • Rozwój infrastruktury kultury: kursy komputerowe,
   • Spektakl w obiektywie miasta / współpraca z Centrum Scenografii Polskiej,
   • Sekcje wolontaryjne,
   • Chwyć komórę, nakręć kulturę!
13:00-13:30  Przerwa kawowa
13:30-14:30  Akcje Generacje – Obserwacja.
Seniorzy i współpraca międzypokoleniowa w doświadczeniach badawczych:    
   • Regionalnego Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach,
   • Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK.
14:30-15:00  Dyskusja

***
Wydarzenie: Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego
Data: 18 luty 2015r. (środa) | godz.:  11:00-15:00
Miejsce: Miejski Dom Kultury "Bogucice Zawodzie" w Katowicach, ul. Markiefki 44a