Aktualizacja programu konferencji

Pojawiło się kilka zmian w programie przyszłotygodniowej konferencji "PALĄCE SŁOWA - mowa nienawiści i hejterstwo w Internecie".

Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Mamy dosłownie ostatnie wolne miejsca, czekamy na zgłoszenia.


Program konferencji
„PALĄCE SŁOWA
– mowa nienawiści i hejterstwo w Internecie”.
24 czerwca 2015 godz. 1200-1530

Lokalizacja: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Józefa Szafranka 7
11:30 - 12:00
Rejestracja
12:00 - 12:10
Powitanie, otwarcie konferencji
Anna Jegerska – Michalska, Wacław Wrana
12:10 – 12:20
Prezentacja pt. „«Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie» - przekrój działań”
Anna Jegerska – Michalska
12:20 – 12:35
Prezentacja pt. Mowa nienawiści i hejterstwo  – podsumowanie i refleksje warsztatów i kampanii w oczach uczniów, nauczycieli i pedagogów, którzy wzięli udział w projekcie”
Mariola Jakacka
12:35 - 12:55
Prezentacja pt.Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie zwalczania mowy nienawiści”.
Dr hab. Sławomir Tkacz
12:55 – 13:05
Przerwa
13:05 – 13:15
Prezentacja pt. „Mowa nienawiści i hejterstwo w ujęciu dziennikarstwa obywatelskiego”
Maria Olejarnik, Gilbert Wojaczek
13:15 – 13:35
Wykład pt. „Konflikt i agresja w kontekście cyberkomunikacji. Z perspektywy medioznawstwa"
Dr Piotr Aptacy
13:35 – 13:55
Wykład pt. "Cyberprzemoc wśród młodzieży"
Dr Julia Barlińska
13:55 – 14:15
Przerwa kawowa
14:15 – 14:35
Spektakl pt. ”Ludożercy”
w wykonaniu gimnazjalistów z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
14:40 – 15:30
Panel dyskusyjny
Temat: „Profilaktyka czy cenzura? Zagrożenia i wyzwania wobec komunikacji w sieci”
Dr Piotr Aptacy, Dr Julia Barlińska, Piotr Dominiak, Mariola Jakacka


Biogramy prelegentów oraz informacja o spektaklu:

Dr Piotr Aptacy urodzony w Bytomiu w 1970 r. Od 17 lat związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ. Jego zainteresowania skupiają się wokół zagadnień związanych ze współczesnymi mediami (zwłaszcza cyfrowymi) oraz zjawiskami komunikacyjnymi generowanymi przez cyberkulturę.
Dr Julia Barlińska, w działalności badawczej, realizowanej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  skoncentrowana jest na eksploracji zjawiska cyberprzemocy  jego uwarunkowań oraz metod przeciwdziałania. Członek projektu sieci naukowo-eksperckiej COST IS1210 Apperance Matters” oraz  International Bullying Prevention Association. Uczestniczka krajowych projektów dotyczących problematyki cyberprzemocy. Przez pięć lat była koordynatorem kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach programu Dziecko w Sieci Fundacji Dzieci Niczyje. Autorka monografii „Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów” oraz artykułów naukowych poświęconych tematyce agresji online oraz programów edukacyjnych i e-learningowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Prelegent konferencji  i warsztatów związanych z tematyką zagrożeń internetowych adresowanych do dzieci, rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi z całej Polski.
Piotr Dominiak – animator, doradca i trener w organizacjach pozarządowych, m.in. w Raciborskim Stowarzyszeniu Kulturalnym ASK, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku i Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Animuje grupy projektowe i społeczności lokalne, doradza osobom prywatnym i organizacjom pozarządowym w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i aktywizacji społeczności, szkoli różne grupy zawodowe, społeczne i pokoleniowe w zakresie współpracy zespołowej, działania projektowego, a także edukacji ekologicznej i globalnej.
Mariola Jakacka – praktyk. Animator, artysta, pedagog, instruktor malarstwa, grafiki i ceramiki, arteterapii, edukacji globalnej, reżyser, organizator i twórca projektów, grup, warsztatów i wystaw. Pracowała z ludźmi z każdej grupy wiekowej m. in. w  Bytowskim  Centrum  Kultury,  Zrzeszeniu  Kaszubsko - Pomorskim, Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupii, Muzem Zachodniokaszubskim, placówkach kulturalno-oświatowych. Twórca grupy plastycznej Gwasz. Członkini Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK.
Anna Jegerska – Michalska – koordynatorka projektu „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK.
Maria Olejarnik  absolwentka studiów magisterskich z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Uczestniczka projektu "Humaniści skuteczni na rynku pracy" przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatywa, współpracuje z Raciborskim Centrum Kultury. Obecnie dziennikarka portalu www.niehejtuje.com działającego w ramach projektu "Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie" organizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK.
Wacław Wrana – moderator.  Redaktor naczelny portali: Rybnik.com.pl, tuWodzislaw.pl, tuZory.pl i tuJastrzebie.pl. Członek zarządu Grupy Medialnej TUPOLSKA. Pomysłodawca i organizator Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl.

Moderator wielu debat politycznych, a także konferencji i warsztatów dotyczących III sektora oraz budżetu partycypacyjnego. Uczestnik paneli eksperckich w ramach projektów „Monitoring grantów kulturalnych” oraz "Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie" realizowanych przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Szkoleniowiec w projekcie „Promujemy i uczyMy jak się promować" realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych/ Współautor "Narzędziownika promocyjnego dla organizacji pozarządowych". Moderator warsztatów dziennikarskich dla młodzieży.
Dr hab. Sławomir Tkacz, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Zaocznego Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, Rzecznik Dyscyplinarny do spraw doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Uczeń Profesora Józefa Nowackiego.
W 2001r. obronił rozprawę doktorską „Klauzula sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, która otrzymała pierwszą nagrodę w XXXVII Konkursie organizowanym przez „Państwo i Prawo” na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych. 24 marca 2015r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy „O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii)”. Osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego zostały uznane za wysoko ocenione. 
W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2007r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Gilbert Wojaczek  uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Sekretarz oraz radny Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. Od ponad trzech lat zapalony wolontariusz współpracujący z wieloma organizacjami, fundacjami oraz stowarzyszeniami w obrębie Śląska. Jednym z większych sukcesów była współpraca podczas Finałów Wyborów Miss Śląska w edycji Miss Polski w Zamku w Tarnowskich Górach. Prywatnie miłośnik tańca (w szczególności szybkiej salsy oraz zmysłowej bachaty). Od urodzenia optymista, jak i perfekcjonista. Obecnie także dziennikarz portalu www.niehejtuje.com


Spektakl pt. ”Ludożercy” jest dziełem autorskim uczniów. Autorką scenariusza jest uczennica grająca główną rolę - Ania Drewniok, a współtworzyła go cała grupa teatralna pod okiem pedagog Barbary Zaparty–Piaseckiej. Spektakl został przygotowany na kuratoryjny Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym i został bardzo dobrze odebrany przez profesjonalne jury, które nagrodziło go drugim miejscem w województwie. Młodzież z Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich niemalże rok rocznie przygotowuje pod okiem pani pedagog spektakle profilaktyczne i odnosi na tym polu duże sukcesy. Stworzenie takiego dzieła wymaga dużego zaangażowania i pracy ze strony młodzieży, ale jest to sposób na twórcze i pożyteczne spędzenie wolnego czasu oraz może być ciekawą alternatywą dla zachowań ryzykownych. Młodzież współtworząc scenariusz spektaklu poznaje się w sytuacjach innych, niż zwykła codzienność w ławce szkolnej, przez co bardzo integruje się ze sobą i zaprzyjaźnia.

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Szczegółowych informacji udziela Anna Jegerska - Michalska – koordynatorka projektu, tel. 509 457 089. Więcej informacji o projekcie na www.niehejtuje.com

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”, realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.
 
Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Rybnika