Projekty


FRU Festiwal / Festiwal Raciborskiej Ulicy. 
To wydarzenie skoncentrowane na najciekawszych zjawiskach sztuk ulicy. FRU tworzą żywe rzeźby, solowi muzykanci i uliczne bandy muzyczne, plenerowe spektakle teatralne, pokazy cyrkowców-iluzjonistów, popisy magików i kuglarzy, strefa ulicznego wytchnienia i autorefleksji. FRU Festiwal to wyjątkowa atmosfera raciborskiej starówki, wypełnionej radością bardzo dużej ilości zgromadzonych ludzi.
Dotychczas odbyły się 2 edycje Festiwalu: w 2017 i 2018 r. 
3. edycja będzie miała miejsce 30-31 sierpnia 2019 r.
Zobacz więcej: www.frufestiwal.pl_________________________________________________________________
Światło na Park. Artystyczna rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego w Raciborzu.  Ogród Jordanowski w Raciborzu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Obecnie jest mocno zdewastowany i niefunkcjonalny.
Jednocześnie, spełnia ważną rolę dla okolicznych mieszkańców, którzy korzystają z Ogrodu, choć muszą siedzieć na zniszczonych i niewygodnych ławkach, czasem murkach. Brakuje konstrukcji zabawowych dla dzieci. Infrastruktura Ogrodu jest mocno zniszczona. Ogród często jest miejscem nocnych libacji i palarnią dla uczniów pobliskiej szkoły. Niemniej, zachowała się struktura układu ogrodu wg koncepcji Henryka Jordana, pomysłodawcy i założyciela pierwszego Ogrodu Jordanowskiego w Krakowie. Poza potrzebą modernizacji, miejsce to wymaga działań, które wprowadzą weń nową energię, zaktywizują jego sąsiedztwo i sprawią, że stanie się ono ciekawe i chętnie odwiedzane przez mieszkańców, w tym również z innych części miasta. Stąd pomysł na realizację działań artystycznych związanych z Ogrodem Jordanowskim w Raciborzu, z aktywnym udziałem mieszkańców. W ramach akcji "Światło na Park" odbyły się warsztaty: filmowe dla dzieci i młodzieży, plastyczne dla seniorów oraz otwarte dla wszystkich chętnych - warsztaty bębniarskie. Kulminacyjnym działaniem był Piknik Artystyczny w Ogrodzie zrealizowany w październikowe niedzielne popołudnie. Więcej informacji: www.ask.org.pl.  Projekt realizowany był od września do listopada 2014 r. i dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - FIO Śląskie Lokalnie

_________________________________________________________________

Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie. 
Działanie zmierzające do ograniczenia zjawiska mowy nienawiści w sieci na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego.
W ramach projektu stworzony zostanie specjalny portal, na którym będą opisywane przejawy internetowej agresji słownej. Obsługiwać go będą przeszkoleni dziennikarze młodzieżowi, których zadaniem będzie wyszukiwanie, rozpoznawanie i opisywanie konkretnych przypadków mowy nienawiści.
We współpracy z mediami lokalnymi opracowane zostaną procedury przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie, w szkołach przeprowadzony zostanie cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących tego zagadnienia, a na zakończenie projektu, wspólnie z młodzieżą szkolną opracowana zostanie i przeprowadzona kampania społeczna zachęcającą do odpowiedzialności za słowa publikowane w Internecie. Czas realizacji projektu: 01 kwiecień 2014 - 15 lipiec 2015. Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt wsparty przez Bank Spółdzielczy w Raciborzu.

_________________________________________________________________

Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska. Projekt badawczy zmierzający do ustalenia i
zaprezentowania w formie raportu inicjatyw kulturalnych dedykowanych osobom powyżej 50 roku życia realizowanych na obszarach wiejskich województwa śląskiego. W ramach przygotowanego raportu wypracowane zostaną rekomendacje odnośnie pożądanego kształtu polityki lokalnej i regionalnej dotyczącej działań kulturalnych realizowanych na terenach wiejskich skierowanych do osób powyżej 50 roku życia. Czas realizacji projektu: kwiecień - grudzień 2014. Więcej informacji o projekcie: www.ask.org.pl
_________________________________________________________________

Telewizja Internetowa. Monitoring grantów kulturalnych. Celem projektu jest monitoring
badawczy trybu i sposobu przyznawania przez administrację samorządową grantów na zadania z dziedziny kultury w pięciu miastach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego: w Raciborzu, Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Żorach i Wodzisławiu Śląskim. Jednocześnie w ramach działań prowadzona jest dyskusja przedstawicieli lokalnego sektora pozarządowego z dziedziny kultury, administracji samorządowej oraz mediów nt. wypracowania standardów współpracy w zakresie dotowania zadań publicznych w sferze kultury. Czas realizacji projektu: październik 2013 – maj 2014.

_________________________________________________________________


Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff- projekt był realizowany od maja do grudnia 2013 roku . Miał na celu podniesienie kwalifikacji i aktywizację organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego. W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg działań edukacyjnych takich jak szkolenia i spotkania doradcze, przyznaliśmy 5 mikrodotacji na realizację inicjatyw kulturalnych,a ich twórców objęliśmy wsparciem animacyjnym. Poza tym spotykaliśmy się na Kawiarenkach Kulturalnych, gdzie dyskutowaliśmy o kondycji kultury w Subregionie.
Projekt zrealizowaliśmy dzięki wsaprciu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środkom Województwa Śląskiego.
Strona projektu: projekt-kickoff.blogspot.com

_________________________________________________________________

Śląski Notes Historyczny- w 2011 roku,we współpracy z Raciborskim Centrum Badań Historycznych, wydaliśmy  naukową publikację "Śląski Notes Historyczny". Celem było spopularyzowanie historii i tradycji kulturowych Śląska, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców regionu o jego przeszłości w kontekście wielokulturowości,kształtowanie postaw patriotycznych oraz wypromowanie regionu jako miejsca o bogatych tradycjach kulturowych i artystycznych.
Projekt sfinansowaliśmy ze środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Narodowego Centrum Kultury.
_________________________________________________________________

Szkoła Menadżerów Kultury - to projekt, który realizowaliśmy od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010. Dzięki niemu grupa 20 młodych animatorów kultury, artystów i aktywistów podniosła swoje kompetencje w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej. Projekt ten uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO.

_________________________________________________________________

Sąsiedzi - A Je To. Rozwój Stosunków Polsko - Czeskich.
To przedsięwzięcie zrealizowaliśmy w 2009 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wspaniałomyślni urzędnicy ministerialni dofinansowali nasze wizyty studyjne, podczas których uczyliśmy się metod pracy czeskich organizacji pozarządowych, a na koniec zaprosiliśmy ich do nas na międzynarodową konferencję dotyczącą stosunków Polsko - Czeskich. Dzięki realizacji tego projektu wydaliśmy także katalog prezentujący wybrane organizacje pozarządowe z Czech i Polski.

 _________________________________________________________________

W Krainie Zabaw  - projekt ten realizowaliśmy od jesieni 2009 r. do wiosny 2010 r. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu fundacji im. Stefana Batorego oraz ekipie współpracujących z nami profesjonalnych instruktorów artystycznych pod kierownictwem Grażyny Tabor, reżyserki teatralnej i aktorki.
Dzięki realizacji tego zadania grupa kilkunastu niepełnosprawnych dzieci z Raciborza miała okazję uczestniczyć przez kilka miesięcy w warsztatach teatralnych i plastycznych, aby na koniec zaprezentować zdobyte przez siebie umiejętności podczas happeningu w Parku im. Miasta Roth, zlokalizowanym w sercu Raciborza.
_________________________________________________________________


Puste Miejsce. Tu Byli Żydzi - wydarzenie artystyczno-edukacyjne nawiązujące do lokalnej historii oraz bogactwa kulturowego Raciborza. Projekt zrealizowaliśmy w okresie od września 2008 r. do kwietnia 2009.
Podczas jego realizacji, wspólnie z przeszkoloną przez nas grupą licealistów odkrywaliśmy historię raciborskich Żydów, a następnie nakręciliśmy na ten temat film.
Film ów został wyświetlony podczas pokazu finałowego, który miał miejscu na pustym placu, na którym do kryształowej nocy funkcjonowała żydowska synagoga.
Projekt wsparła Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego.

_________________________________________________________________