Partnerzy

Przystanek Kulturalny KONIEC ŚWIATA - www.koniec-swiata.com
To miejsce, którego właściciel Dawid Wacławczyk, działacz społeczny i animator kultury, udostępnił nam sale na biuro i pracownie. Koniec Świata jest też "przedłużeniem" możliwości naszego działania. Jest tu Galeria za Szafą, Scena oraz bar z nieprzeciętną załogą i szerokim asortymentem różnych dóbr.

Zamek Piastowski w Raciborzu - www.zamekpiastowski.pl
Instytucja, która zajmuje się sztuką, turystyką, historią i dziedzictwem kulturą, prowadzi dwa teatry, organizuje wystawy, duże imprezy plenerowe i kameralne wydarzenia wewnątrz komnat zamkowych.

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego  - www.fopsz.slask.pl
czyli FOPSZ, to oficjalnie zarejestrowana federacja/związek stowarzyszeń, działająca na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych z naszego regionu. Nasze Stowarzyszenie jest jednym z trzech pierwszych członków-założycieli federacji, a nasz prezes, Piotr Dominiak, jest także członkiem zarządu i skarbnikiem tego wewnątrzsektorowego partnerstwa.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznym (CRIS) - www.cris.org.pl
Organizacja Pożytku Publicznego, która poprzez swoją działalność buduje kapitał społeczny, inspiruje i wspiera aktywność obywatelską.

Śląska Sieć Trzeciego Sektora - www.slaskasiec.pl
Śląska Sieć 3 Sektora" stanowi forum współpracy, wymiany opinii i zasobów, obejmujące całe województwo śląskie. Bazując na wspólnych zasadach, celach i wartościach oraz działając w oparciu o wysokie standardy formalno-prawne, przejrzystości i etyczne, sieć skupia ponad 30 organizacji pozarządowych z 19 powiatów województwa śląskiego.