Stacja Sub-Kultura


Problematyka finansowania przez samorządy zadań publicznych z zakresu kultury, które realizują organizacje pozarządowe, stała się głównym zagadnieniem projektu „Telewizja Internetowa. Monitoring Grantów Kulturalnych”, który Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK realizowało w okresie od IX 2013 r. do VI 2014 r. przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu były badania monitoringowe dotyczące współpracy finansowej pomiędzy samorządami terytorialnymi, a organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury na terenie największych miast subregionu zachodniego woj. śląskiego (Rybnika, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia – Zdroju i Żor). Efekty tych badań zostały zaprezentowane w raporcie, który prezentuje obraz współpracy finansowej pomiędzy organizacjami a administracją publiczną: jej słabe i mocne strony. Zachęcamy do zapoznania się z raportem

Motywacją do przeprowadzenia tych badań były wnioski z organizowanych wcześniej przez ASK debat z udziałem przedstawicieli organizacji kulturalnych, instytucji kultury, samorządów oraz niezależnych twórców i animatorów kultury.

Projekt wpisał się w społeczny dyskurs na temat roli kultury w budowaniu społeczności lokalnych, a przede wszystkim w dyskusję dotyczącą samej
kultury na terenie miast subregionu zachodniego: trudności i barier w jej organizowaniu, ograniczeń finansowych, organizacyjnych i ludzkich, problematyki uczestnictwa odbiorców, promowania nowych form sztuki, a także wyzwań stojących przed jej organizatorami.

W ramach projektu zrealizowaliśmy także cykl debat publicznych z udziałem przedstawicieli świata kultury i władz samorządowych, które koncentrowały się na problematyce relacji pomiędzy organizacjami, instytucjami, twórcami, urzędami, odbiorcami.

W ramach projektu powstało także 10 filmów wideo – wywiadów z twórcami i animatorami kultury z lokalnych organizacji kulturalnych, które można zobaczyć poniżej:

UWAGIWARTE
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U'RWIS
Stowarzyszenie Międzykulturowe Maloka
Stowarzyszenie Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kreator z Żor
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej
Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna Powstanie Śląski z Wodzisławia Śląskiego