Warsztaty


WarsztARTy Podstawy rysunku

Celem warsztatów jest nauka podstaw rysunku; technik rysunku, wymiarowanie przedmiotu, rodzaje cieniowania, kompozycja i  walor na podstawowych  formach geometrycznych.
Czas trwania: dwa spotkania po 1,5 godziny
Metody pracy: Kompozyt metod warsztatowo-prelekcyjnych, praca indywidualna i zespołowa.
Materiały: ołówki, gumki, temperówki, bloki techniczne, brystole, wiszery, cienkopisy, martwa natura, ksero (zapewniamy materiały)
Grupa docelowa: każda grupa wiekowa i z każdego obszaru działania. Grupa do 4 osób.
Instruktor: Mariola Jakacka - Animator, artysta, pedagog, instruktor malarstwa, grafiki i ceramiki, arteterapii, edukacji globalnej, reżyser, organizator i twórca projektów, grup, warsztatów i wystaw. Pracowała z ludźmi z każdej grupy wiekowej m. in. w Bytowskim Centrum Kultury, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupii, Muzem Zachodniokaszubskim, placówkach kulturalno-oświatowych. Twórca grupy plastycznej Gwasz. Członkini Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK, dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

_____________________________________________________________________________

WarszyARTy SZYCIE TORBY Z FILCUUczestnicy warsztatu będą szyli własnoręcznie torbę z filcu przemysłowego, według przygotowanego przez instruktora wykroju. Podczas zajęć powstanie torba mieszcząca format A4.

Technika ta nie jest trudna, dlatego nie trzeba posiadać żadnego doświadczenia w tym obszarze. Uczestnicy zajęć nauczą się krok po kroku i samodzielnie wykonają torbę, którą następnie zabiorą ze sobą domu i stanie się ich własnością.


_____________________________________________________________________________

WarsztARTy SUTASZ


Podczas naszych warsztatów tworzymy kolorową, oryginalną i bardzo dekoracyjną biżuterię która przyciąga uwagę swoją oryginalnością wzorów. Technika ta daje uczestnikom warsztatu ogromne możliwości pod względem formy i koloru.


Technika sutasz nie jest trudna. Uczestnicy zajęć nauczą się krok po kroku i samodzielnie wykonają biżuterię z wykorzystaniem sznurka sutasz, którą następnie zabiorą ze sobą domu i stanie się ich własnością.Zrealizowane: